Taktil stimulering

 

Jag är diplomerad Beröringspedagog.

 

Taktil betyder beröring. Men när man säjer det taktila sinnet menar man inte enbart beröringen utan hela känselsinnet eller hudsinnet som en del föredrar att kalla det. I det taktila sinnet finns receptorer för beröring, tryck, vibrationer, smärta, kyla och värme. Genom att medvetet och strukturerat beröra huden aktiveras flera av dessa receptorer som via sina nervbanor till hjärnan leder fram till det samordnande systemet - oxytocinsystemet. Effekterna låter inte vänta på sig !

 

Taktil Stimulering är en behandlingsform för alla som önskar avkoppling och en ökad livskvalité i glädje och lycka. Och det är aldrig för sent att börja!

 

 

Taktil Stimulering används för att

 

De flesta har ett behov av beröring i vårt stressade samhälle idag.

 

Behovet av beröring ökar vid sjukdom, skador och funktionshinder.

 

 • understödja den neurala organisationens utveckling
 • öka kroppsuppfattningen
 • stärka bindning mellan föräldrar/barn/partners
 • öka kommunikationen
 • förbättra mag- och tarmfunktionerna
 • öka immunförsvaret
 • lindra smärta
 • skapa lugn och ro
 • ökad nyfikenhet
 • minskad aggressivitet
 • ökad viktuppgång för lågviktiga barn och vuxna
 • ökad livskvalité

 

 

 

Taktil stimulering berör

 

 

 

 

 

 

Taktil stimulering berör

 

 

 

www.beroring.se

 

City: Kramas mer...

 

Dagens Nyheter: Händer som kan ge patienter lugn och lindring

 

 Medicallink: Lugn och beröring - Oxytocinets läkande verkan i kroppen

 

Medicinskt Forum: Därför mår vi bra av kroppskontakt!

 

Touch Research Institute